Opgave en annuleringsvoorwaarden bijscholingen

  • Opgave kan via de website www.zweiersdalbijscholingen.nl, telefonisch bij Abha Hontelez; 06 371 98 167 of door een e-mail bericht te sturen naar: info@zweiersdalbijscholingen.nl

  • De bijscholingen en specialisaties zijn uitsluitend toegankelijk voor yogadocenten. Uitzonderingen worden bij het betreffende programma vermeld. Cursisten met veel ervaring kunnen eventueel deelnemen na overleg met  Abha Hontelez.

  • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor een activiteit krijg je hiervan per e-mail bericht. Het is dus van belang dat je bij opgave je e-mailadres doorgeeft.

  • Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op. In overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

  • Voor het voldoen van de kosten ontvang je, direct na de sluitingsdatum, een rekening.

Annuleringsvoorwaarden bijscholingen

Annuleren kan kostenloos tot aan de sluitingsdatum van inschrijving. Deze datum vind je onderaan de tekst van de betreffende bijscholing of specialisatie. Bij annulering na deze datum worden de volledige kosten in rekening gebracht en ben je een betalingsverplichting aangegaan. Terugbetaling is dan niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteit, ongeacht de reden. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn deel te nemen, dan kun je, in overleg met Zweiersdal Bijscholingen, je laten vervangen door een andere persoon.

Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een bijscholing of specialisatie niet doorgaan, dan krijg je daarvan direct na de sluitingsdatum van inschrijving bericht en vervalt de betalingsverplichting.

Annuleringsvoorwaarden specialisaties

Om voor jou en onszelf de nodige zekerheid in te bouwen hanteren we de volgende voorwaarden:

Je inschrijving is pas definitief als we een aanbetaling van €100,= hebben ontvangen op rekening nummer KNAB NL 80 0259 6506 84 t.n.v. Zweiersdal-bijscholingen o.v.v. inschrijving betreffende…. (specialisatie waar jij voor gekozen hebt)
Je kunt je overigens nog afmelden tot 10 weken vóór de sluitingsdatum van de specialisatie. Je bent dan géén cursusgeld verschuldigd maar de aanbetaling ontvang je niet terug.
Bij een afmelding in de perioden van 10 weken vóór sluitingsdatum tot de sluitingsdatum ben je 50% van de cursuskosten verschuldigd.
Bij afmelding ná de sluitingsdatum ben je de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij afzegging gedurende de cursus wordt er geen cursusgeld geretourneerd.
Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan dan ontvang je al je betalingen terug.

Als we je aanbetaling hebben ontvangen betekent dat dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Privacyverklaring

Zweiersdal bijscholingen, gevestigd aan Ursula van Raesfeltlaan 26, 6994BC De Steeg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.zweiersdalbijscholingen.nl , Ursula van Raesfeltlaan 26, 6994BC De Steeg: +31 (0)6 371 98 167

Zweiersdal bijscholingen, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Beroep – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zweiersdalbijscholingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Zweiersdal bijscholingen, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je in te kunnen schrijven voor een bijscholing en/of workshop en/of vervolgopleiding – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren – Zweiersdal Bijscholingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Zweiersdal bijscholingen, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  7 jaar  (= wettelijke termijn belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zweiersdalbijscholingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons