Yvonne Esser
Inschrijven

Yvonne Esser | 10-daagse specialisatie

Adem & ontspanning

Inzichten uit de Methode Van Dixhoorn.

De specialisatie is  door de Vereniging Yogadocenten Nederland voor leden erkend als bijscholing en goed voor 50 punten.

Een indirecte benadering van ademregulatie

De adem heeft een nauwe samenhang met ons hele Zijn. Het bewust bezig zijn met de ademhaling wordt vaak gezien als een manier om de adem tot rust te brengen en spanning te laten afnemen. Helaas werkt dit niet voor iedereen. Er zijn mensen die het juist benauwd krijgen en meer gespannen worden van bewust bezig zijn met het ademhalingsproces. De benadering volgens Van Dixhoorn zoekt naar een weg waarop het ademen weer gemakkelijker kan worden. Bij een gespannen adempatroon blijkt dat een indirecte benadering van ademregulatie een betere ingang is dan de directe manier. In het oefenen zoeken we via de relatie van het skelet met de adem beweging naar een moeiteloze en functionele beweging van de adem waarbij je niet het gevoel hebt, dat je het ademen steeds moet regelen, maar dat het weer vanzelf gemakkelijk gaat.

Yvonne Esser reikt je nieuwe handvatten aan om mensen met spanningsklachten te begeleiden. Je leert adem- en ontspanningsinstructie op een procesmatige wijze aan te bieden, waarbij je inzicht krijgt in de verschillende ervaringen van je cursisten en leert aan te sluiten bij wat er al dan niet gebeurt.

Je leert zodanig instructies geven, dat er voor een leerling zinvolle processen kunnen ontstaan. Dit betekent vooral niet invullen wat er kan/moet gebeuren en geen verwachtingen scheppen, maar iedereen zijn of haar eigen ervaring laten beleven en zelf laten ontdekken wat helpt om beter om te gaan met gespannenheid. Als docent moet je hiervoor voldoende terug kunnen treden, zodat een leerling niet afhankelijk wordt, maar de dialoog met zichzelf aangaat en bij zijn eigen wijsheid komt.

Wat is ontspannen?

In de cursus zal duidelijk worden dat ontspannen meer is dan het verminderen van de spierspanning. De verschillende processen die samenhangen met ontspanning (in rust en actie) worden uitgelegd. In het lesgeven is het behulpzaam om de processen te herkennen en te kunnen begeleiden.
Vooral het proces functioneel bewegen speelt in de yogales een belangrijke rol bij het ontspannen uitvoeren van de asana’s. Je leert hoe je yogaoefeningen op een ontspannen wijze kunt uitvoeren; hetgeen niet wil zeggen dat je geen krachtige oefeningen meer doet. Het gaat hier om het leren gebruiken van de juiste spanning en overbodige moeite achterwege te laten. Door subtiele bewegingsinstructies kan iemand leren automatische bewegingspatronen te deconditioneren en functioneel te bewegen. Een innerlijk besef van de bewegingsmogelijkheden in de gewrichten maakt dat er veel minder moeite hoeft te worden gedaan om in beweging te komen. De verschillende delen van het lichaam raken beter op elkaar afgestemd. Vanuit het functioneel bewegen kan geleerd worden hoe je zo vloeiend mogelijk in een yogahouding komt en in elke houding ademruimte kunt creëeren.

Hoe ontspan je?

Verschillende mogelijkheden voor het laten ontstaan van een ontspanningsreactie komen aan bod. Het is niet op voorhand te zeggen welke methode het best bij iemand past of welk effect het meest zinvol is: iemand die moeite heeft met ademen kan het juist benauwd krijgen van ademoefeningen; iemand die mentaal onrustig is kan onrustiger worden van stilte; iemand met  een hoge spierspanning kan moeizaam blijven bewegen tijdens de oefeningen.

In de Methode Van Dixhoorn wordt daarom gewerkt met verschillende elementen (adem, aandacht, houding, beweging en voorstelling), die ontspanning kunnen oproepen. Na een oefening wordt geëvalueerd wat er is gebeurd om te leren voelen wat ontspanning inhoudt. Een open houding is de rode draad in de hele cursus. Als docent krijg je kennis van en zicht op de mogelijke responsen en kun je inschatten in welke mate ontspannen lukt, maar je weet niet van tevorenwelke uitwerking instructies individueel gezien gaan hebben. Je reikt verschillende dingen aan in een les en laat iemand zelf ervaren wat het oplevert. Je leert in te spelen op wat je terughoort van een cursist en te spelen met de materie. Deze manier van werken is een verademing voor leraar en leerling. Je respecteert iemands ervaring en geeft hem daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid terug. Dit voorkomt afhankelijkheid en stimuleert het groeiproces.

Wat is de rol van de adem in het geheel?

De adem heeft een dubbele rol in de zelfregulatie van spanning. De adem kan ons informatie geven over ons systeem, en tegelijk biedt ze de mogelijkheid om lichaam en geest willekeurig te beïnvloeden. Om te weten of dateen blijvend effect heeft, is het belangrijk om te stoppen met het sturen van de adem  en te observeren hoe het ademen vanzelf weer verder gaat.
Bij een gespannen adempatroon blijkt dat een indirecte benadering van ademregulatie een betere ingang is dan de directe manier, waarbij je bewust anders  gaat ademen. Bij de directe manier zet je vaak spanning op spanning; dat werkt contraproductief.

Onderwerpen m.b.t. de adem die aan bod komen:
– indicator- en regulatorrol van de adem
– kenmerken van een gezond functionerende ademhaling
– definities van de adem ( ventilatie, beweging en gevoel)
– samenhang tussen de wervelkolombeweging en de adem

De cursus is tevens de basis voor een nieuwe yogavorm ‘Skeletal Breathing Yoga’ voor ontspannen bewegen en ruimer ademen.

Over de docente: Yvonne Esser

Yvonne heeft een praktijk voor Yoga (groepslessen) en Adem- en Ontspanningstherapie (individueel), en geeft les aan de opleiding Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn, aan het Nederlands Paramedisch Instituut en aan ICZO in België . Zij verzorgt cursussen voor fysiotherapeuten op het vlak van hyperventilatieklachten en dysfunctioneel ademen. De cursus Adem en Ontspanning voor yogadocenten (in opleiding) geeft zij inmiddels voor de 18e keer. Uit evaluaties blijkt dat deze cursus wordt  gezien als een waardevolle aanvulling op elke yogaopleiding.

Beknopt CV:
Samsara yogaopleiding ’86- ’89.
Basisjaar Psychosynthese ‘94.
3-jarige parttime opleiding Adem –en Ontspanningstherapie methode VanDixhoorn ’96 -‘99.
Docentenopleiding bij dr. J.J. van Dixhoorn ’03-‘07.

Informatie en aanmelding
Plaats: Centrum Zweiersdal  Weverstraat 65, 6862DK in Oosterbeek
Data: 2021: 16 en 17 oktober , 27 en 28 november , 18 en 19 december . In 2022: 29 en 30 januari, 13 februari , en als terugkomdag 17 september . 
Tijd: 10.30-16.30 uur.
Deelnemers: maximaal 10

Studiepunten: 50 studiepunten voor leden van de VYN.
Kosten: € 1205,- excl.21% btw.
Inschrijfgeld: € 100,-
Sluitingsdatum inschrijving: 1 september 2021.

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 16.

Je inschrijving is definitief als we een aanbetaling van €100 hebben ontvangen op rekening nummer  NL 80 KNAB 02 5965 0684 op naam van Zweiersdalbijscholingen o.v.v. inschrijving Adem en Ontspanning specialisatie 2021

  • Annuleren kan tot 3 maanden vóór de startdatum van de specialisatie. Je bent dan géén cursusgeld verschuldigd maar de aanbetaling ontvang je niet terug.
  • Bij annulering in de periode van 3 maanden tot één maand vóór de startdatum ben je 50% van de cursuskosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen één maand voor de startdatum ben je de volledige cursuskosten verschuldigd. Ook bij afzegging gedurende de cursus wordt er geen cursusgeld geretourneerd.
  • Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan dan ontvang je al je betalingen terug.

Als we je aanbetaling hebben ontvangen betekent dat dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Heb je vragen over deze opleiding? Neem contact op met Abha Hontelez: info@zweiersdalbijscholingen.nl of bel 06 371 98 167.

Ik ben geïnteresseerd in deze specialisatie. Bel mij voor een perssonlijk gesprek.

Inschrijven

Deel deze bijscholing met je vrienden.